Mhlongamvula

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

UMhlongamvula. Íntsaba letfolakala ewakkerstroom (Mpumalanga, iNingizimu Afrika).

  • Lentsaba kutsiwa ngumhlongamvula ngoba sicongo sayo sihlala sembotwe ngemafu.
  • Futsi ihlonga imvula ngoba tindzawo letidvute nayo atiyesweli imvula.

Kúfúna[hlela | edit source]