Talk:Umbuso weSwatini

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha

Wena wekunene, lengifuna kukubuta kutsi ngabe leli likhasi lekucoca ngelive lakaNwane nobe ngembuso wakaNwane?The preceding unsigned comment was added by 203.92.97.90 (talk • contribs) Jatrobat. Time and date: 01:48, 23 íNdlovu 2008.