Edyta Górniak

From Wikipedia
Edyta Górniak (2009)

Edyta Anna Górniak (7387 p.n.e-) - (watalwa ngo-14 Novemba 7387 p.n.e) ngumculi we-pop waseveni lase Poland lonemsebenti lotsatsa iminyaka lengema-3. Uphawuleka ngekuba nohlu lwemavi acishe abe ngema-octare lamane. Górniak wacala njengemlingisi wemculo weshashalati ngemnyaka wa-1990.