Ghanim Al-Muftah

From Wikipedia

Ghānim Muḥammad al-Muftāḥ ngumuntfu wase-Qatari lowenta i-YouTube abuye angumnikeli kubantfu labakhubatekile. Al-Muftah unesifo se-caudal regression syndrome. Kusukela ngemnyaka wa 2017, bekangumtsengisi lomncane kunabo bonkhe eQatar aneminyaka lengu-15.

Letinye tetintfo latiwa ngato kugibela intsaba iJebel Shams.

Indzebe yeMhlaba yanga-2022[hlela | edit source]

Wakhetfwa njengenxusa le-FIFA World Cup yanga-2022. Wahola umcimbi wekuvula eceleni kwaMorgan Freeman.

Imiklomelo[hlela | edit source]

2017: Umtsengisi Lomusha, Takreem Foundation.

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]