Indovuzaki

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha

Indlovukazi (síNgísi, queen mother) ngumake wengonyama.

Umsebenti wayo kwelekelela ingonyama ekuphatseni sive kahle, iphindze iyiphe teluleko letingito.

Iyahlonishwa indlovukazi, phela ngisho nengonyama ayibhodli nasekububule indlovukazi.