Lamgabhi

From Wikipedia

Lamgabhi, inkhundla yeDistrict Manzini[1], Umbuso weSwatini.

Inkhundla yakalamgabhi {Constituency}.

Lidolôbha: Lamgabhi.

Imiphakatsi[hlela | edit source]

Lamgabhi une miphakatsi lesitfupha[2]:

Parliamentarians[hlela | edit source]

Caphela[hlela | edit source]

  1. Atalwe yeTinkhundla: The National Physical Development Plan, NPDP (síNgísi).
  2. Inombolo yeImiphakatsi: Manzini (síNgísi).


Flag of Swaziland Tifundza yeSwatini: Manzini Manzini
Inkhundla Ekukhanyeni: Imiphakatsi: Bhekinkhosi, Ebutfonweni, Embheka, Engcayini, Engwazini, Enkiliji, Ensenga, Enyakeni, Esankolweni, Eswaceni, Kantunja, Maliyaduma, Mdayaneni, Mkhulamini.
Inkhundla Hlambanyatsi: Imiphakatsi: Dingizwe, Lundzi, Mbangave, Mlindazwe, Zondwako.
Inkhundla Kwaluseni: Imiphakatsi: Kwalusenimhlane, Logoba.
Inkhundla Lamgabhi: Imiphakatsi: Dudusini, Emhlangeni, Engwenyameni, Kalamgabhi, Kaluhleko.
I. Lobamba Lomdzala: Imiphakatsi: Luyengo, Malkerns.
Inkhundla Ludzeludze: Imiphakatsi: Ekudzeni, Enkamanzi, Esibuyeni, Esigombeni, Mbekelweni, Usweni, Zombodze.
Inkhundla Mafutseni: Imiphakatsi: Engculwini, Etimbutini, Kabhudla, Kankhambule, Luhlokohla, Mafutseni.
Inkhundla Mahlangatja: Imiphakatsi: Bhahwini, Ebuseleni, Eludvondvolweni, Eluzelweni, Emambatfweni, Empolonjeni, Kazulu, Mgomfelweni, Nsangwini, Sigcineni.
Inkhundla Mangcongco: Imiphakatsi: Dwalile, Mafutseni, Mangcongco, Ncabaneni, Sandlane.
Inkhundla Manzini North: Imiphakatsi: Edwaleni, Emakholweni, Mnyenyweni, Mzimnene.
I. iNingizimu Manzini: Imiphakatsi: Lwandle, Mjingo, Moneni, Zakhele.
Inkhundla Mkhiweni: Imiphakatsi: Dvokolwako, Ekutsimleni, Mbelebeleni.
Inkhundla Mtfongwaneni: Imiphakatsi: Bulunga, Ehlane, Gundwini, Lwandle, Ndlandlameni.
Inkhundla Ngwempisi: Imiphakatsi: Bhadzeni I, Bhadzeni II, Elushikishini, Emahhashini, Emaqudvulwini, Engcoseni, Enhlulweni, Etshebovu, Khabonina, Mgazini, Velezizweni.
Inkhundla Nhlambeni: Imiphakatsi: Dwaleni, Kashali, Njelu.
Inkhundla Ntondozi: Imiphakatsi: Egebeni, Empini, Endlini Lembi, Kandinda, Ncabaneni, Ntondozi.