Letta Mbulu

From Wikipedia


Letta Mbulu ( watalwa Ingci 1942) ngumculi we Jazz wase Ningizimu Afrika lowacala kucula kusukela ngeminyaka yabo 1960. [1]

Umlandvo[hlela | edit source]

Mbulu watiwa ngekulwela emalungelo eluntfu kantsi ngabo 1960 wahamba wayohlana nemyeni wakhe Caiphus Semenya e U.S.A, ngulapho lawa rikhoda tingoma letinyenti lebetimayelana nekulwa numbuso welibandlululo eNingizimu Afrika. Ngesikhatsi ase Melika wasebenta nebaculi labanyenti labadvumile labafana nabo Hugh Masekela, Miriam Makeba, Harry Belafonte. [2] [3]

iDiskografi[hlela | edit source]

 • Letta Mbulu Sings (Capitol, 1967)
 • Free Soul (Capitol, 1968)
 • Letta (Chisa, 1970)
 • Naturally (Fantasy, 1972)
 • There's Music in the Air (A&M, 1976)
 • Letta (A&M, 1977)
 • Letta Mbulu - Gold (A&M, 1978)
 • Letta Mbulu - Sweet juju (Morning, 1985)
 • The Best of Letta & Caiphus (Columbia, 1996)
 • Greatest Hits (Columbia, 1999)
 • Letta Mbulu Sings/Free Soul (Stateside, 2005)
 • Culani Nami (Sony, 2007)

Tinkomba[hlela | edit source]

 1. Craig Harris, Artist Biography, AllMusic.
 2. "Semenya, Caiphus (South Africa)". music.org.za. Retrieved 6 May 2016. 
 3. Douglas Payne, "Letta Mbulu", douglaspayne.com.