Jump to content

Lubombo

From Wikipedia
District Lubombo.

Lubombo (síNgísi, Lubombo), district yeUmbuso weSwatini.

mayelana neLubombo[hlela | edit source]

  • linani leBantfu eLubonjeni lingu 212.531 (2017).
  • Libanga lelive laseLubonjeni lingu 5.947 km².
  • Lidolobha leliyinhloko yeLubombo Siteki.

Tinkhundla teLubombo[hlela | edit source]

Leti tinkhundla teLubombo, tibuye tehlukaniswe yimiphakatsi lephetfwe bobabe tikhulu. Letinkhundla tona tiphetfwe yindvuna yenkhundla ibe isekelwa buqopho baleyo nkhundla.

Kúfúna[hlela | edit source]


 
Umbuso weSwatini districts
Flag of Swaziland
Hhohho | Lubombo | Manzini | Shiselweni