Ludvonga I

From Wikipedia
Ludvonga I
Mavuso I
Luoi

Ludvonga I, bekaYingwenyama yakaNgwane kusuka emnyakeni wa 1685 kuze kube ngumnyaka wa 1715. Ungulenye yemakhosi eMaswati akadzeni kakhulu.