Jump to content

Mhlabuhlangene

From Wikipedia
Umjeka wa-Mhlabuhlangene.
lihhovosi lelikhulu laMhlabuhlangene: eNew York (iMelika).
Mhlabuhlangene , ISwizalendi

Mhlabuhlangene (síNgísi, United Nations, UN) ngumhlangano lomkhulu emaveni emhlaba lapho kukhulunywa khona tindzaba tekutfutfukisa umhlaba.

Tilwimi[hlela | edit source]

Mhlabuhlangene ngetilwimi letisitfupha:

  • siArabhu: الأمم المتحدة.
  • siFulentji: Organisation des Nations Unies.
  • siNgisi: United Nations.
  • siRashiya: Организация Объединённых Наций.
  • sípanishi: Organización de las Naciones Unidas.
  • Chinese: 联合国.
emave layincenye yaMhlabuhlangene: 192.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]