Msogwaba

From Wikipedia

Msogwaba lodolobha lelitfolakala endzaweni yasehlanzeni esifundzeni saseMpumalanga.[1]

Umlandvo[hlela | edit source]

Msogwaba Dlamini bekayindvuna yebukhosi belive lakaNgwane lekwatsi ngemuva kwesikhatsi yaba ngaphansi kweMhlaba weNingizimu Afrika. Indzawo yakaMsogwaba leyincenye yasePienaar yetsiwe ngaMsogwaba.

Emarefarensi[hlela | edit source]