Jump to content

Ngudzeni

From Wikipedia

Ngudzeni, inkhundla yeDistrict Shiselweni[1], Umbuso weSwatini.

Lidolôbha: Ngudzeni.

Imiphakatsi[hlela | edit source]

Ngudzeni ube kusihlanu imiphakatsi[2]:

Caphela[hlela | edit source]

  1. Atalwe yeTinkhundla: The National Physical Development Plan, NPDP (síNgísi).
  2. Inombolo yeImiphakatsi: Shiselweni (síNgísi).


Flag of Swaziland Tifundza yeSwatini: Shiselweni Shiselweni
Inkhundla Gege: Imiphakatsi: Emhlahlweni, Emjikelweni, Endzingeni, Ensukazi, Kadinga, Katsambekwako, Mgazini, Mgomfelweni, Mlindazwe, Sisingeni.
Inkhundla Hosea: Imiphakatsi: Ka-Hhohho Emva, Ludzakeni/Kaliba, Lushini, Manyiseni, Nsingizini, Ondiyaneni.
Inkhundla Kubuta: Imiphakatsi: Ezishineni, Kakholwane, Kaphunga, Ngobelweni, Nhlalabantfu.
Inkhundla Maseyisini: Imiphakatsi: Dlovunga, Kamzizi, Mbilaneni, Vusweni.
Inkhundla Matsanjeni: Imiphakatsi: Bambitje/Nsalitje, Dinabanye, Ekuphumleni, Qomontaba.
Inkhundla Mtsambama: Imiphakatsi: Bhanganoma, Ekwendzeni, Kambhoke, Magele.
Inkhundla Ngudzeni: Imiphakatsi: Ekukhanyeni, Ekulambeni, Lusitini, Ndushulweni, Nyatsini.
Inkhundla Nkwene: Imiphakatsi: Ebuseleni, Hlobane, Kagwebu, Kuphumleni, Nhlalabantfu, Sigcineni.
Inkhundla Sandleni: Imiphakatsi: Bufaneni, Enkalaneni, Ka-Nzameya, Kagasa, Kontjingila, Mbelebeleni, Mphini, Ngololweni, Nkhungwini, Tibondzeni.
Inkhundla Shiselweni I: Imiphakatsi: Dumenkungwini, Mabona, Mchinsweni, Zikhotheni.
Inkhundla Shiselweni II: Imiphakatsi: Embheka, Mahlalini, Makhwelela, Mbabala, Mkhitsini, Mphangisweni, Sikhotseni.
Inkhundla Sigwe: Imiphakatsi: Empini, Kankhomonye, Lindizwa, Lulakeni.
Inkhundla Somntongo: Imiphakatsi: Ezindwenweni, Maplotini, Mlindazwe, Phangweni, Qomintaba, Vimbizibuko.
Inkhundla Zombodze: Imiphakatsi: Bulekeni, Mampondweni, Ngwenyameni, Zombodze.