Patrice Lumumba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Patrice Émery Lumumba bekungusopolitiki kanye namongameli welive lase Congo. Lumumba waba ngumongameli wekucala wentsandvo yelinyenti ngemnyaka wa 1960. Kantsi wadlala indzima lenkulu ekuletseni inkululeko eveni lase Congo. Lumumba wabulawa ngo 1961 animinyaka lengu 35. [1]

Tinkomba[hlela | edit source]