Patrice Lumumba

From Wikipedia
Patrice Lumumba (1960)

Patrice Émery Lumumba bekungusopolitiki kanye namongameli welive lase Congo. Lumumba waba ngumongameli wekucala wentsandvo yelinyenti ngemnyaka wa 1960. Kantsi wadlala indzima lenkulu ekuletseni inkululeko eveni lase Congo. Lumumba wabulawa ngo 1961 animinyaka lengu 35. [1]

Tinkomba[hlela | edit source]