Sihlangu Semnikati

From Wikipedia
Umbuso weSwatini.
File:Swaziland FA.gif
National Football Association of Swaziland, NFAS (síNgísi).

Sihlangu SeMnikati, Swatini letisemtsetfweni football.

NFAS[hlela | edit source]

Bâla tíngubo[hlela | edit source]

  • Kunye, líkhâya: sibhakábhaka, úmkhôno liphûti.
  • Kubili, kúvakáshela: mhlôphe.

FIFA[hlela | edit source]

Kúdlála[hlela | edit source]

  • kunye:
Swatini 2:0 Malawi.
Swatini - 1 íNkhwekhwéti 1968.
  • Kukhula kwéhlúla:
    • Líkhâya:
Swatini 4:1 ÉLusûtfu.
ÉMbábáne, Swatini - 25 Mábasa 1999.
    • Kúvakáshela:
ÉLusûtfu 0:3 Swatini.
ÉMaseru, éLusûtfu - 15 íNgci 1999.
  • Kukhula kwéhluléka:
Zambia 9:1 Swatini.
Zambia - 1 iNdlóvana 1978.

Footballer[hlela | edit source]

Kukhula[hlela | edit source]

ÍNkhwekhwéti 2007[hlela | edit source]

Nkosinathi Dlamini
Sipho Dube
Bongani Dladla

Bongani Masangane
Mlungisi Ngubane
Calvin Dube
Jabulani Maseko
Mtsetfwa Mxolisi
Jerry Gamedze
Mdudzi Sibiya

Tony Tsabedze
Manqoba Kunene
Bongani Mdluli
Absalom Dlamini
Mgabe Makama
Mwandile Nxumalo
Maxwell Zikalala
Zwelthini Msibi

Wonder Nhleko
Siza Dlamini
Sibusiso Dlamini
Patrick Mkhwanazi
Mzwandile Mamba
Jerry Mabuza

Kúbópha[hlela | edit source]