Jump to content

2005

From Wikipedia

Emnyakeni wanga-2005 (MMV). 1 Bhimbídvwane: uMgcibelo.

Liciniso[hlela | edit source]

Inkhwekhweti[hlela | edit source]

ÍNhlaba[hlela | edit source]

  • 11 íNhlaba Nothando Dube úmfâti Mswati III: Inkhosikati LaDube wembuso weSwatini.

Kúdlála[hlela | edit source]

Kukhula[hlela | edit source]

  • Bustin' Bonaparte.
  • Colour Me Kubrick.
  • Corpse Bride.

TV[hlela | edit source]

  • Home Farm Twins.
  • Patrick Hamilton: Words, Whisky and Women.

Bantfu[hlela | edit source]

Úmhlâba bantfu
2005 2000 2010
Úmhlâba 6.453.628.000 6.070.581.000 383.047.000
ÍAfríka 887.964.000 795.671.000 92.293.000
I-Ashiya 3.917.508.000 3.679.737.000 237.771.000
IYurophu 724.722.000 727.986.000 3.264.000
IMelika leseNingizimu 558.281.000 520.229.000 38.052.000
INyakatfo Melika 332.156.000 315.915.000 16.241.000
I-Ositreliya Netihlenge Tayo 32.998.000 31.043.000 1.955.000

Kúfúna[hlela | edit source]