African National Congress

From Wikipedia

I - African National Congress leyatiwa ngesintfu kutsi nguKhongolose ngumbutfo wetembangave lophindze abengumbutfo lobusako eveni laseNingizimu Afrika.[1]

Tinkomba[hlela | edit source]