Jump to content

Albertina Sisulu

From Wikipedia
Nontsikelelo Albertina "Ma" Sisulu

Nontsikelelo Albertina "Ma" Sisulu (21 Oktobha 1918 - 2 Juni 2011) bekangulomunye wabantfu lebafaka sandla ekulweni nencindzetelo, kantsi bekayinkosikati yaWalter Sisulu. eNingizimu Afrika udale inkokheli ezibonakalise ukukhalipha nokuzimisela okubalaseleyo ekujonganeni nenkohlakalo yentshutshiso.[1]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.sahistory.org.za/people/albertina-nontsikelelo-sisulu