Jump to content

Boksburg

From Wikipedia

iBoksburg lidolobha leliseMpumalanga Randi esifundzeni saseGauteng eNingizimu Afrika. Ligolide latfolwa e-Boksburg ngo-1887. I-Boksburg yacanjwa ngaNobhala wembuso waseNingizimu Afrika W. Eduard Bok. [1]Umgwaqo lomkhulu weReef lochumanise iBoksburg nawo wonke lamanye emadolobha lamakhulu lanetimayini eWitwatersrand kanye ne-Angelo Hotel (1887) yasetshenziswa njengendawo yesiteji.[1]

Nkhomishana wetimayini Montague White wakha lidamu lelikhulu, lebelatiwa nge White's Folly kumbe lidamu lase Boksburg lelahanjiswa tikhukhula tango-1889. [2]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.theheritageportal.co.za/article/early-history-boksburg
  2. https://www.sahistory.org.za/place/boksburg-witwatersrand#:~:text=The%20Town%20of%20Boksburg%20was,the%20most%20important%20mining%20operation.