CIDA City Campus

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

I CIDA City Campus (Community and Individual Development Association City Campus) yinyuvesi lekhicita ticu temabizinisi pheceleti i Bachelor of Business Administration degree, lenyuvesi isita ebafundzi baka matekuletjeni laba phuma emindenini lephuyile.