Dokotela Khumalo

From Wikipedia

Doctor Khumalo ( 26 Inhlaba 1967), ungumdlali welibhola letinyawo wase Ningizimu Afrika. Watiwa kakhulu ngekuba ngumdlali lomkhulu we-Kaizer Chiefs nelicembu lesive laseNingizimu Afrika.