Frene Ginwala

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Frene Noshir Ginwala (watalwa nga-Ephreli 25, 1932) [1] ngumlobi kanye nasopolitiki waseNingizimu Afrika lobekanguSomlomo weliPhalamende wavelonke laseNingizimu Afrika kusukela nga-1994 kuya ku-2004. [2] Ginwala nguMndiya waseNingizimu Afrika wemphakatsi waseParsi-Indian waseNshonalanga nendiya. Wafundza i-DPhil e-Linacre College, e-Oxford.

Ginwala wacokwa njengelishansela lekucala lase-University of KwaZulu-Natali ngo-Ephreli 2005. Ungulomunye wabesifazane labangemaShansela lamane labasikati emaNyuvesi aseNingizimu Afrika. [3]


Tindondo tekuhlonishwa[hlela | edit source]

  • Ngo-2003 waniketwa umklomelo (indondo) weNyakatfo-Ningizimu (North-South) .
  • I-Order ye-Sun Rising (yaseJapani), 2008. [4]

Inkomba[hlela | edit source]

  1. "Archived copy". Archived from the original on 24 December 2012. Retrieved 2012-11-12. 
  2. Frene Ginwala from South African History Online. Retrieved 3 December 2007.
  3. "Archived copy". Archived from the original on 13 September 2007. Retrieved 2007-11-18.  The University of KwaZulu Natal's first chancellor - Dr Frene Ginwala
  4. "Mbeki in Japan for conference on African development," The Citizen. 27 May 2008.