I-African Christian Democratic Party

From Wikipedia

I-African Christian Democratic Party (ACDP) licembu lepolitiki lase Ningizimu Afrika lelasungulwa ngemnyaka wa 1993. Lilicembu likholelwa ekubuseni ngnkambu yebuKrestu letisekelwe etimisweni teliBhayibheli. Umholi welicembu nguKenneth Meshoe.