Jump to content

I-Komatipoort

From Wikipedia

I-Komatipoort lidolobha lelisekuhlangeni kwemifula i-Crocodile ne-Komati esifundzeni sase Mpumalanga, I-Ningizimu Afrika. Lelidolobha lisemkhatsini wema-khilomitha lasiphohlongo kusuka eSangweni lelibhuloho Lelingwenya kuya e-Kruger Park, nemakhilomitha lasihlanu kusuka emnceleni wase-Mozambique nemakhilomitha lalishumi nesihlanu kusuka emnceleni wase-Swatini.