IWakkerstroom

From Wikipedia

iWakkerstroom, lidolobha lesibili ngebudzala esifundzeni sase Mpumalanga, eNingizimu Afrika. Lelidolobha lisemnceleni waseKwaZulu-Natal, emakhilomitha langu-27 emphumalanga yeVolksrust kanye nemakhilomitha langu-56 eningizimu-mpumalanga ye-Amersfoort.