Jonas Savimbi

From Wikipedia
Jonas Savimbi
Jonas Malheiro Savimbi
Kutalwa Moxico Province (en) Translate, iNgci 3, 1934
I-Angola
Moxico Province (en) Translate, iNdlovana 22, 2002
Luena (en) Translate
 (killed in action (en) Translate)
Imfundvo
Educated at University of Lausanne (en) Translate
Languages spoken, written or signed Umbundu (en) Translate
Portuguese (en) Translate
Singisi
SíFulentji
Luoi
Luoi sopolitiki and partisan (en) Translate
Military service
Military rank general (en) Translate
Conflict Angolan War of Independence (en) Translate
Angolan Civil War (en) Translate
Belief
Member of political party UNITA

Jonas Malheiro Savimbi (Ingci 3, 1934 – Indlovana 22, 2002) bekangusopolitiki wase Angola aphindze abe ngumholi wetempi. wacala waphindze wabangumholi welicembu le UNITA, leli bekulicembu lelacala timpi temagerila lebetilwisana nencindzetelo yemaputukezi, i UNITA beyihlanganyela ngato letimpi ilekelelana kanye nelicembu lembangave wase Angola lelatiwa nge MPLA leti ke timpi letatsatsa iminyaka kodvwa tabese tiyacinisela taba ngemandla ngemnyaka wango, 1974 kuya ku 75, kwatsi emva kwempumelelo yekutfola inkululeko yalo lelive lase Angola ngemnyaka wango 1975 kwaba ngulapho ke impi emkhatsini we MPLA kanye ne Unita [1], lempi yacala ngo 1975 yaphela ngekufa kwa Jonas Savimbi.[2][3]

Emareferensi[hlela | edit source]