Jump to content

Libhubesi

From Wikipedia

Libhubesi litfolaka ngaphansi kwemalunga emakati latiwa ngekutsi ngema (Panthera leo) , Leli likati lelisemndenini wemakati latiwa ngema Felidae (cat) lamanye emabhubesis lamadvuna anesisindvo lesingu 250 kg (550 lb), manje loku kuchaza kutsi leli likati lelikhulu emhlabeni ngemuva kwe tiger. Namuhla emabhubesis atfolaka e sub-Saharan Africa nase Asia.

Libubesi ♀.
Libubesi ♂.
Libubesi ♀.
Emabubesi.

Íncwadzí[hlela | edit source]

  • Mammal Species of the World, A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd edition, 2005 ISBN 0-8018-8221-4 (síNgísi).

Kúfúna[hlela | edit source]