Jump to content

Lord Charles Somerset

From Wikipedia

Lord Charles Henry Somerset (12 Disemba 1767 - 18 Indlovana 1831), watalwa eBadminton, eNgilandi, bekalisotja laseBrithani, abuye ngusopolitiki kantsi bekaphindze angumphatsi wemakholoni.[1] Bekangumbusi wase Cape Colony, eNingizimu Afrika, kusukela nga 1814 kuya ku 1826.

Umlandvo[hlela | edit source]

Somerset bekayindvodzana yesibili yaHenry Somerset, 5th Duke of Beaufort, kanye na-Elizabeth, indvodzakati ya-Admiral the Hon. Edward Boscawen BekangumnakaboHenry Somerset, 6th Duke of Beaufort, General Lord Robert Somerset kanye na Field Marshal FitzRoy Somerset.[1]  

  1. 1.0 1.1 Charles Mosley, editor. Burke's Peerage and Baronetage, 106th edition, 2 volumes (Crans, Switzerland: Burke's Peerage (Genealogical Books) Ltd, 1999), volume 1, page 221 – 223.