Moses Mabhida

From Wikipedia

   

Moses Mncane Mbheki Mabhida (11 October 1923 - 8 March 1986) bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika. Mabhida bekangumholi welicembu lemaKhomanisi laseNingizimu Afrika kusukela ngo-1978 kwate kwaba sekufeni kwakhe nga-1986.