Nandi kaBhebhe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nandi kaBhebhe (c. 1760 – Impala 10, 1827) bekangumake wenkosi Shaka Zulu kantsi futsi bekayindvodzakati yandvunankulu Bhebhe kantsi uvela loinkosi eyedlule yesizwe saseLangeni kanye nenina waShaka lowacala sive semaZulus.[1]

Tinkomba[hlela | edit source]