Jump to content

Steve Biko

From Wikipedia

Stephen Bantu Biko (18 Disemba 1946 - 12 Septhemba 1977) bekasishoshovu saseNingizimu Afrika lebesilwa nelibandlululo. Bekaphindze abe lihambambili emkhankasweni wokulwa nelubandlululo lelwatiwa ngeBlack Consciousness Movement ngabo-1960 kuya ku-1970. Luvo lwakhe lwavetwa echungachungeni lwetihloko letashicilelwa ngaphansi mibhalo lebeyatiwa nge Frank Talk.[1]

Tinkomba[hlela | edit source]