Waterford Kamhlaba

From Wikipedia
Emhlabeni hostel

Waterford Kamhlaba (1963), United World College of Southern Africa (síNgísi, Úmhlâba Síkólwa yeNingizimu Afrika), sikolwa lesi tfolakala eMbabane (7 Km), Swatini.

UWCSA ube lishumi nakubili síkólwa.

Bafúndzi[hlela | edit source]

  • Richard E. Grant, úmdláli.
  • Thulani Gcabashe, CEO Eskom.
  • Fernando Honwana.
  • Ian Khama.
  • Zeni Mandela, Zindzi Mandela.
  • Alan McGregor, thishela dokotela yeéNgilandi.
  • Matthew Parris, úmbíki.
  • Lindiwe Sisulu, mabhalâne ye‎IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
  • Robert Tine, úmbháli.
  • Alan Whiteside, thishela yeWaterford Kamhlaba.

Kúbópha[hlela | edit source]