Jump to content

Yvonne Chaka

From Wikipedia

 

Yvonne Machaka (18 Mashi 1965) lodvume nga Yvonne Chaka Chaka ngumculi wase Ningizimu Afrika,umbhali wetingoma, somabhizinisi, umeluleki kanye nathishela. Chaka Chaka uphindze atiwe njenga "Princess of Africa" (ngemnyaka wa 1990), Chaka Chaka bekasolo ahola umculo lodvumile wase Ningizimu Afrika iminyaka lengu 35 futsi bekatiwa kakhulu eNigeria, eZimbabwe, eKenya, eGabon, eSierra Leone nase Ivory Coast.[1] Tingoma letifana na "I'm Burning Up", "Thank You Mr. DJ", "I Cry For Freedom", "Motherland" kanye na "Umqombothi" ("African Beer") letatiwa kakhulu tacinisekisa ludvumo lwa Chaka Chaka. Ingoma letsi "Umqombothi" yavela esigabeni sekucala se-movie ya-2004 i-Hotel Rwanda.https://www.news24.com/life/arts-and-entertainment/celebrities/yvonne-chaka-chaka-on-receiving-her-third-honorary-doctorate-it-says-somebody-is-watching-20230215

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named BeyondMemory