Alfred Bitini Xuma

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Alfred Bitini Xuma
Kutalwa Transkei (en) Translate, iNdlovu 8, 1893
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
IJohannesburg, Bhimbidvwane 27, 1962
Imfundvo
Educated at Minnesota State University, Mankato (en) Translate
Luoi
Luoi sopolitiki
Member of Alpha Phi Alpha (en) Translate
Belief
Political party African National Congress (en) Translate

Alfred Bitini Xuma OLG, watiwa nga AB Xuma Watalwa Mhlaka 27 MbiMbhidvwane 1893 endzaweni yase Transkai wasishiya emhlabeni mhlaka 27 Kumbhindvwane 1962 bekangumholi we African National Cogress(ANC) Kusukela nga 1940 kuya ku 1949. Bekalilunga Le African American eyatholwa Alpha Phi Alpha fraternity.

Impilo ya AB Xuma[hlela | edit source]

AB Xuma bekatiwa njengomholi Lonesandla lesicinile ikakhulu kati kulabasha. Wacwayiswa ngilabesebetisana naye kutsi Lesandla Sakhe lesicinile sitamuyisela ekwehleni kwemubuso wakhe. Gemunyaka Ka 1942 I ANC yacala lecembu lalabasha lelibitwa nge kutsi IYouth League. Nelson Mandela Bengulamunye lobekagcugcutela Kwakhiwa kwalehlangano Kanye Walter Sisulu, William Nkomo na Congress Mbatha .