Jump to content

Jacob "Mpharanyana" Radebe

From Wikipedia

UJacob "Mpharanyana" Radebe (16 Ephreli 1948 - 21 Agasti 1979) bekangumculi waseNingizimu Afrika longumculi nembhali wetingoma. Umculo wakhe uvame kuhlukaniswa nge-jazz, i-fusion, iDisco, iSoul kanye ne-mbaqanga. tingoma taRadebe betibhalwe ngesiSuthu ikakhulukati, kodvwa bekavamise kucula ngesiNgisi.[1]

Iminyaka yebuncane[hlela | edit source]

Radebe utalelwe eKatlehong e-East Rand kantsi inshisakalo yakhe emculweni yaqala asemncane. Bekatsatwa njengomunye wemavi lanemandla kakhulu emphefumulweni waselokishini. LaseSprings bekedlala neThe Peddlars kanti eKatlehong bekangumculi lohamba phambili weThe Weavelets. Lelinye lemalungu aleli cembu bekunguLloyd Lelosa, logcine ngokudlala ikhibhodi ku Stimela. Eminyakeni yema-60 kwaze kwaba sekushoneni kwakhe Radebe wasebenta nencwaba yabaculi labadvumile baseNingizimu Afrika lokubalwa kubo phakatsi Ray Phiri naWest Nkosi lenta nabo icembu leThe Cannibals.[2]

Bekatiwa ngekukhwehlela ngesikhathi acula. Bekanokuhlwehlela kungamahlalakhona, bakhiqiti lababetokuhlela phambilini, kodwa kamuva kwentiwa luhlobo lwentsengiso yemculo.

iDiskografi[hlela | edit source]

 • Mpharanyana and The Cannibals - Ulunywa Izinja[3]
 • Mpharanyana and The Peddlers - Morena Re Thuse Kaofela
 • Mpharanyana and The Peddlers - Hela Ngwanana
 • Mparanyana and The Cannibals - Zion Soul
 • Mparanyana and The Cannibals - Nka Nako Ho Motseba[4]
 • Mparanyana and The Cannibals- Get Funky
 • Mparanyana and The Cannibals- Highland Drifter ( ingoma eyacanjwa ngu Ray Phiri ngo 1973)

Tinkomba[hlela | edit source]

 1. "Superstar who never lost common touch". www.iol.co.za (in English). Retrieved 2020-10-25. 
 2. Mojapelo, Max (2008). Beyond Memory: Recording the History, Moments and Memories of South African Music (in English). African Minds. ISBN 978-1-920299-28-6. 
 3. "Mpharanyana". Discogs (in English). Retrieved 2020-10-25. 
 4. Allen, Siemon (2012-10-29). "ElectricJive: Mpharanyana and the Cannibals (1978)". ElectricJive. Retrieved 2020-10-25.