Ngwane V

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha

Ngwane V ( watiwa ngekutsi ngu Mahlokohla ) bekayiNgwenyama yelive lakaNgwane. Ngwane watalwa yiNkhosi Mbandzeni nekhosikati Labotsibeni Mdluli.