Ngwane V

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ngwane V
Kutalwa 1876
Umbuso weSwatini
Zombodze, iNgongoni 10, 1899
Mbandzeni
Mother Ndlovukati Labotsibeni Gwamile Mdluli
Lomawa Ndwandwe
Luoi
Luoi monarch Translate and tribal chief Translate

Ngwane V ( watiwa ngekutsi ngu Mahlokohla ) bekayiNgwenyama yelive lakaNgwane. Ngwane watalwa yiNkhosi Mbandzeni nekhosikati Labotsibeni Mdluli.