Jump to content

Tananas

From Wikipedia

iTananas , licembu lase Ningizimu Afrika lelasulungwa ngo 1987 . ekucaleni kwalo belina Gito Baloi lowatalwa loculako aphindze adlale siginci se bass . Ian Herman udlala tigubhu sekubuya kube ngu Steve Newman lodlala siginci .bacala bacosha i album yabo yekucala kanye ne Shifty Records . i Tananas ihlanganisa i Jazz kanye ne salsa yase Mozambique iphindze ihlanganise ne mbaqanga . bakhiphe ema albums langu 8 ,lamabili akhona bawakhipha ne Sony Record Label

i Tananas itakhele balandzeli bayo labayitsandza ngekutsembeka khona eNingizimu neAfrika kusukela ngeminyaka yengema 1980, baphindze bahamba mhlaba wonke baze bayofika nase WOMAD , baphindze bacula nebaculi bemhlaba labafana nabo Paul Simon ,Sting Bonnie Raitt ,Suzanne Vega kanye na Youssou N'dour . lelicembe lahlukana ngo 1993 laphindze labuyelana emahlandla ngemuva kwaloko

Emacwecwe Tananas - 1988 Spiral - 1990 Ochestra Mundo - 1994 Time - 1994 Unamunacua - 1996 The Collection - 1997 Seed - 1999 Alive in Jo'burg -2001