Jacob Zuma

From Wikipedia
Jacob Zuma
Zuma in 2017
Template:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/officeTemplate:Infobox officeholder/office
Ditshidimošo tša gagwe
O belegwe Jacob Gedleyihlekisa Zuma
(1942-04-12) 12 1942 (age 82)
Nkandla, Natal, Union of South Africa

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

Jacob Gedleyihlekisa Zuma ( 12 Apreli 1942) ngusopolitiki wase Ningizimu Afrika lowaba ngumengameli wesine wase Ningizimu Africa kusukela nga-2009 kuya ku-2018. Uphindze abitwe nga JZ kanye neligama lesigodlo lelitsi Msholozi, kantsi bekangumlweli welubandlululo, lilunga le-Umkhonto weSizwe, kanye nemengameli we-African National Congress (ANC) emkhatsini wa-2007 na-2017.

Zuma ngaJune 2008
Sitfombe saJacob Zuma e-Owerri, esifundzeni sase-Imo, eNigeria